Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Odpad:


Stavební odpad

Do stavebního odpadu patří: beton, cihly, tašky a keramické výrobky, dřevo ze stavby, plasty ze stavby, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiály, skelná vata, polystyren, směsné stavební a demoliční odpady atd.

!!!Odpady výše uvedené by se neměly mezi sebou ani mezi jinými odpady míchat!!!

Výrobky obsahující azbest (eternit) musí být baleny samostatně v nepropustných obalech (Big-Bag, plastové pytle, strečová folie,…)