Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Odpad:


Zdravotnický odpad

Odpad ze zdravotnických zařízení je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jím obdobných zařízení, zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje speciální nakládání a odstranění vzhledem k specifickému zdravotnímu riziku.

Naše společnost je schopna zajistit odstranění těchto odpadů v následujícím rozsahu:

  1. Infekční odpad (kód katalogu odpadů 18 01 03)
  2. Ostré předměty (kód katalogu odpadů 18 01 01)
  3. Vyřazená léčiva (kód katalogu odpadů 18 01 08-9)
  4. Odpady z laboratoří (kód katalogu odpadů 18 01 06)

Jsme schopni zajistit odstranění obdobných odpadů i z veterinární péče.