Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Odpad:


Tříděný odpad (plast, sklo, papír, TetraPack)

Kam s nimi?

Je to jednoduché. V obcích se nachází na veřejně přístupných místech nádoby na separovaný odpad. Jsou barevně rozlišené podle druhu odpadu. Tyto nádoby pravidelně vyvážíme. Máte-li větší množství tříděného odpadu, nebo nechce-li se Vám jej vhazovat do nádob, můžete ho uložit na sběrných místech.

Co patří do papíru

veškeré neznečištěné papíroviny (časopisy, noviny, knihy, sešity, letáky, kancelářský papír, krabice, lepenka, …)

Co patří do plastu

PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky z plastů a polystyren.

!!!nepatří sem plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např.: od motorového oleje, od barev, kyselin,…), nebo jinak znečištěné (např.: od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním materialem,…)!!!

Co patří do skla

skleněné nádoby, skleněné lahve, střepy.

!!!nepatří sem autoskla, porcelán, zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné!!!

Co patří do nápojového kartonu

krabičky od pitíček, džusů, mléka atd.

Pokud se ve vašem městě/obci nenachází nádoby nebo pytle na tetrapack, nebojte se nápojové kartony vhodit do nádoby na plast. U nás je přetřídíme.

Nádoby na tříděný odpad