Rumpold, člen skupiny Saubermacher
Provoz Generic plant

Odpad:


Dřevěný odpad

Dřevěným odpadem rozumíme odpad, který neobsahuje jiné materiály např.: plasty, sklo, kovy. Rovněž nesmí mít povrchovou úpravu (nátěr). To znamená, že starý vyřazený nábytek nepatří do dřevěného odpadu, ale do velkoobjemového.